Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Zrealizowane projekty

Zaprojektowanie sieci FTTH w ramach POIG 8.4. dla Echo

Z firmą Echo z Choszczna współpracujemy na wielu polach. W ramach POIG 8.4, w powiatach choszczeńskim i drawskim, zaprojektowaliśmy 145km sieci FTTH z wykorzystaniem mikrokanalizacji. Na terenach miejskich optymalizowaliśmy rozwiązania o szerokie wykorzystanie dzierżawy istniejącej infrastruktury innych operatorów.
Obecnie sieć Echo jest rozbudowywana m.in. w ramach programu POPC – również w oparciu o naszą dokumentację projektową.

Projektowanie połączeń światłowodowych jednostek gminnych Miasta Szczecin

Od kilku lat dla Gminy Miasta Szczecin wykonujemy dokumentację projektową dla wciąż rozbudowywanej sieci połączeń miedzy jednostkami gminnymi.

Projekt przebudowy branży telekomunikacyjnej w węźle drogowym w Stargardzie

Na potrzeby przebudowy dużego węzła komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Stargardzie wykonaliśmy pełną dokumentację przebudowy branży telekomunikacyjnej. Dokumentacja projektowa obejmowała infrastrukturę 5 operatorów w zakresie przebudowy i zabezpieczeń: kanalizacji kablowej, węzła sieci, linii kablowych światłowodowych i miedzianych.

Zaprojektowanie sieci FTTH

W 2017 r. zaprojektowaliśmy blisko 200 km sieci w technologii FTTH, dla 2 846 gospodarstw, w ramach pierwszego konkursu POPC 1.1. na terenie powiatów: choszczeńskiego i drawskiego. Sieci projektowane były w oparciu o przygotowaną przez nas koncepcję konkursową (również pod kątem optymalnego wykorzystania własnej infrastruktury oraz istniejącej kanalizacji innych operatorów). To już druga duża inwestycja zrealizowana dla Echo.

Zaprojektowanie sieci FTTH

Na zlecenie HFC, w roku 2017 zaprojektowaliśmy 77 km sieci w technologii FTTH, dla 1740 gospodarstw, w ramach pierwszego konkursu POPC 1.1. na terenie powiatu gryfickiego. Sieć projektowana była dla firmy Prymas Inwestycje z Rewala. Mamy się czym chwalić, bo pomimo wielu trudności, przy ogromnej determinacji i otwartej współpracy z wszystkimi stronami, prace projektowe zostały zrealizowane w przewidywanym czasie i z niemal 100% zgodnością z koncepcją.

Budowa przyłączy światłowodowych dla Gminy Miasta Szczecin

Dla Gminy Miasto Szczecin wykonaliśmy budowę kilkunastu przyłączy światłowodowych do budynków gminnych

Zaprojektowanie i budowa połączeń światłowodowych jednostek uczelnianych w Szczecinie

Dla Akademickiego Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecienie wykonaliśmy projekt oraz budowę sieci połączeń światłowodowych pomiędzy jednostkami uczelnianymi w Szczecinie w istniejących kanalizacjiach OPL opartą na mikrokanalizacji.

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego i zasilającego w budynku Nadleśnictwa w Złocieńcu

Dla potrzeb modernizacji sieci komputerowej w budynku Nadleśnictwa Złocieniec została wykonana budowa nowej sieci strukturalnej wraz z siecią zasilającą oraz instalacją UPS 10kV i klimatyzatora

Dostawa routerów brzegowych i wdrożenie BGP dla Gminy Miasto Szczecin

Dla Gminy Miasto Szczecin dostarczyliśmy i wdrożyliśmy dwa routery brzegowe Juniper oraz przeszkoliliśmy zespół Wydziału Informatyki z zagadnień BGP.

Pozyskanie klas adresowych dla SPNT oraz obsługa LIR dla Gminy Miasto Szczecin

inProjects od kilku lat posiada status LIR. Dla Gminy Miasto Szczecin świadczymy consulting związany z działaniem BGP, udostępniamy klasy adresowe oraz zarządzamy informacjami w bazie RIPE.

Dla Szczecińskiego Park Naukowo – Technologicznego pełniliśmy funkcję doradcy i biegłego ds. infrastruktury teletechnicznej na etapie tworzenia koncepcji, następnie w dialogu technicznym i postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowę, dostawę, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT.

Sysops dla Dige

Od kilku lat obsługujemy infrastrukturę serwerową i systemową dla szczecińskiej agencji interaktywnej Dige (dige.pl). Do naszych obowiązków należy obsługa serwerów dedykowanych, zapewnienie HA, monitoring oraz backup danych.

Managed hosting dla Stettinera

Od kilku lat dostarczamy serwer dedykowany na potrzeby jednego z klientów agencji interaktywnej Stettiner. Usługę świadczymy na własnej infrastrukturze zapewniając łącze internetowe, monitoring, backup danych oraz wsparcie administracyjne przy aktualizacji usług na serwer.

Hosting i sysops dla WellServed

Szczeciński startup WellServed od samego początku jest hostowany przez inProjects. W ramach naszych usług dostarczamy serwer wirtualny wraz z monitoringiem i backupem danych.

Dla Szczecińskiego Park Naukowo – Technologicznego pełniliśmy funkcję doradcy i biegłego ds. infrastruktury teletechnicznej na etapie tworzenia koncepcji, następnie w dialogu technicznym i postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowę, dostawę, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych oraz infrastruktury sprzętowej IT dla centrum danych SPNT.

Obsługa sieci logicznej w Netto Arenie

Dla szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej zapewniamy monitoring i obsługę rozwoju logicznej sieci telekomunikacyjnej. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa sieci. Działamy jako niezależny konsultant ds. systemów IT.

RZI Szczecin

Dla Regionowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie w ramach modernizacji sieci teletechnicznych wybudowaliśmy kanalizację teletechniczną oraz ułożyliśmy kable światłowodowe i miedziane.

RZI Szczecin

Dla Regionowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie w ramach modernizacji budynku byłego Kasyna na budynek Orkiestry Wojskowej zaprojektowaliśmy oraz wybudowaliśmy kanalizację teletechniczną i teleinformatyczną w tym instalacji sygnalizacji pożaru, systemów ochrony SSWiN, SKD i CCTV.

Ponad 40 projektów telekomunikacyjnych polegających na budowie infrastruktury szerokopasmowych sieci światłowodowych (FTTH) oraz sieci radiowych (LTE, WiMax), o łącznej wartości przekraczającej 247 mln zł.

Świadczone usługi obejmowały przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do otrzymania dofinansowania, opracowanie projektów technicznych i kosztorysów, jak również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub generalnego wykonawcy.

APPIT – system przetwarzające dane typu GIS

APPIT to autorski system przetwarzania komputerowego wspierający proces projektowania, który stworzyliśmy na potrzeby naszego zespołu projektującego sieci telekomunikacyjne. System przetwarza dane typu GIS, aby wyznaczać wskaźniki wpierające podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych na danym obszarze oraz wspierać proces  projektowania telekomunikacyjnego poprzez optymalizację przebiegu tras. APPIT przetwarza dane takie, jak: ukształtowanie terenu, rozmieszczenie dróg, istniejąca infrastruktura sieciowa.

Development oraz utrzymanie aplikacji WellServed i mWars

Od 2016 roku rozwijamy aplikację WellServed oraz jej siostrzaną wersję dedykowaną do obsługi zamówień w pociągach mWars. W ramach współpracy z WellServed opracowujemy analizy biznesowe nowych funkcjonalności na potrzeby grupy Wars, analizy techniczne proponowanych rozwiązań, ich development oraz testy. Zapewniamy również monitoring oraz hosting obu aplikacji.

Development oraz product owning aplikacji Fully-Verified

Fully-Verified to pierwszy duży, komercyjny projekt realizowany przez nasz zespół developerski zgodnie z frameworkiem SCRUMowym. Odpowiadamy w nim za development nowych funkcjonalności oraz współdecydujemy na kierunek rozwoju produktu, dostarczając analitykę rynku, a także roadmap. Fully-Verified to platforma online do weryfikacji tożsamości odpowiadająca na potrzeby branży fin-tech.