Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Tworzymy komunikację

Zrealizuj z nami projekt

Tło sekcji powitalnej

Zespół

Siłą naszego zespołu projektowego są ludzie. Ich doświadczenie i ciągłe dzielenie się wiedzą sprawia, że potrafimy łączyć kompetencje z obszarów telekomunikacji, budownictwa, elektroniki, teleinformatyki. Doskonale radzimy sobie ze złożonymi i wymagającymi projektami telekomunikacyjnymi.

Zdjęcie zespołu inProjects
Co robimy?

Projekty sieci telekomunikacyjnych

Projekty sieci traktujemy kompleksowo. Obejmują one:

 • Koncepcję techniczną, studium uwarunkowań, program funkcjonalno-użytkowy
 • Dokumentację projektową i kosztorysową
 • Dokumentację towarzyszącą: warunki techniczne, ocena oddziaływania na środowisko, projekty organizacji ruchu
 • Dzierżawienie i projektowanie w kanalizacji istniejącej
 • Uzyskanie dostępu do nieruchomości i budynków, negocjacje, zawieranie umów
 • Przetwarzanie informacji niejawnych o statusie zastrzeżone
 • Symulacja kosztów budowy sieci FTTH na dowolnym obszarze
Product development image
Jak to robimy?
1. Koncepcja (PFU)

Określamy zakres rzeczowy, szanse i zagrożenia związane z realizacją dostępnych rozwiązań. Na tym etapie wiemy: gdzie, w jakiej technologii, na kiedy i na jakich warunkach.

Jeśli inwestycja ma być realizowana w trybie “zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o PZP, opracowujemy Program funkcjonalno-użytkowy.

2. Projektowanie rozwiązań

Na mapach do celów projektowych, na podstawie warunków technicznych i wizji w terenie, projektowana jest lokalizacja sieci. Określamy trasę, parametry urządzeń, ich funkcje oraz sposób nawiązania do istniejących obiektów.

3. Uzgodnienia formalno-prawne

Projekt lokalizacji sieci podlega weryfikacji pod kątem zgodności z szeregiem ustaw. Pozyskujemy m.in.: decyzje drogowe, opinie koordynacyjne, pozwolenia konserwatorskie czy odstępstwa od przepisów. Proces uzgadniania jest wieloetapowy a jego skomplikowanie decyduje o czasie trwania etapu projektowego.

Wizualizacja etapów procesu projektowania
4. Pozyskiwanie prawa do terenu

Podstawą do budowy infrastruktury na obcej nieruchomości jest uzyskanie tzw. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskujemy je przez decyzje administracyjne, umowy lub ustanowienie służebności. W sytuacjach problemowych istnieje możliwość skorzystania z przywilejów nadanych w ustawach.

5. Dokumentacja projektowa

Na pełną dokumentację projektową składa się kilka opracowań: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót i Kosztorys, Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB).

6. Zgłoszenia budowy

Zakończeniem etapu projektowania jest Zgłoszenie budowy lub uzyskanie Pozwolenia na budowę. Z tego obowiązku zwolniona jest budowa przyłączy. W obu przypadkach Inwestor musi oświadczyć, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami.

Realizowaliśmy projekty dla:

 • Logo Iris
 • Logo Inea
 • Logo Echo
 • Logo Orange
 • Logo Play
 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Logo Hawe
 • Logo FCA
 • Logo Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
 • Logo Tramwajów Szczecińskich
 • Logo Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
 • Logo Akademickiego Centrum Informatyki
 • Logo Virtual Space
 • Logo Astanet
 • Logo Fiber
 • Logo Komenty Wojewódzkiej Policji
 • Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Logo IW
 • Logo RZI
 • Logo Gminy Dziwnowo
 • Logo WOIG