Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Budowa sieci telekomunikacyjnych

Budowa sieci telekomunikacyjnych

Wybudujemy infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z Twoimi wymaganiami i projektem (który możemy również przygotować).

Budujemy sieci w różnych technologiach – od światłowodowego kabla doziemnego lub ułożonego w mikrokanalizacji – aż po instalacje wewnątrzbudynkowe i infrastrukturę niskoprądową. Dla wykonanej infrastruktury wykonamy pomiary, oraz dokumentację wykonawczą i powykonawczą. Na potrzeby budowy sieci powołaliśmy dedykowany podmiot – spółkę WERIN.

 • FTTH
 • Kanalizacja Teletechniczna
 • Mikrokanalizacja
 • Spawanie i pomiary światłowodów
 • Instalacje niskoprądowe
 • Instalacje radiowe
 • Sieci LAN
 • Serwis techniczny sieci

Szczegółowy zakres usług

 • Spawanie kabli światłowodowych wraz z pomiarami
 • Doziemna infrastruktura światłowodowa:
  • budowa kanalizacji teletechnicznej
  • budowa mikrokanalizacji
  • wdmuchiwanie kabli światłowodowych
  • wdmuchiwanie mikrokabli i mikrorurek
  • wykonywanie prób szczelności i drożności mikrokanalizacji
 • Instalacje wewnątrzbudynkowe:
  • wykonanie instalacji sieci LAN, alarmowych, przeciwpożarowych
  • wykonanie instalacji elektrycznych
  • wykonanie instalacji w technice kabla łatwego dostępu
  • pomiary sieci budynkowych
 • Doziemna infrastruktura energetyczna – budowa kabli energetycznych
 • Prace budowlane z projektami wymagającymi dostępu do informacji niejawnych

Etapy współpracy

1.
Projekt

Pracujemy zarówno w formie: „zaprojektuj i wybuduj” jak również „wybuduj na podstawie projektu”. Jeżeli nie posiadasz projektu - przygotujemy go dla Ciebie.

2.
Spotkanie

Cenimy relację i komunikację bezpośrednie - zatem niezależnie od dokumentacji projektowej preferujemy spotkania robocze.

3.
Wycena

Wycenę prac budowlanych możemy przeprowadzamy na podstawie PFU, kosztorysu inwestorskiego, ślepego lub po wizji lokalnej. Jeżeli budujesz sieć FTTH jesteśmy w stanie przeprowadzić automatyczną analizę wielu możliwości przebiegu tras, tak aby wybrać optymalną.

4.
Prace budowlane

Jakość jest dla nas istotniejsza niż marża, dlatego nie zawsze jesteśmy najtańsi. Budowy kontraktujemy w taki sposób aby realizowane prace nie wpływały na terminowość zobowiązań.

5.
Odbiory i pomiary

Po zakończeniu prac dostarczymy komplet pomiarów.

6.
Dokumentacja powykonawcza

Jest dla nas oczywiste, że zakończona inwestycja musi posiadać rzetelną dokumentację.

Przykładowe projekty

Budowa przyłączy światłowodowych dla Gminy Miasta Szczecin

Dla Gminy Miasto Szczecin wykonaliśmy budowę kilkunastu przyłączy światłowodowych do budynków gminnych

Zaprojektowanie i budowa połączeń światłowodowych jednostek uczelnianych w Szczecinie

Dla Akademickiego Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecienie wykonaliśmy projekt oraz budowę sieci połączeń światłowodowych pomiędzy jednostkami uczelnianymi w Szczecinie w istniejących kanalizacjiach OPL opartą na mikrokanalizacji.

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego i zasilającego w budynku Nadleśnictwa w Złocieńcu

Dla potrzeb modernizacji sieci komputerowej w budynku Nadleśnictwa Złocieniec została wykonana budowa nowej sieci strukturalnej wraz z siecią zasilającą oraz instalacją UPS 10kV i klimatyzatora

Zobacz inne realizacje