Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Diagram postępowań administracyjnych dla terenów zamkniętych

Administracja. To jedno słowo potrafi, nie jednego inżyniera budownictwa, przyprawić o grymas goryczy na twarzy. Przyznam, że jest to część pracy, która jest mało kojarzona z inżynierskim podejściem. Dlatego też, tym artykułem chciałbym zacząć serię tłumaczącą procesy administracyjne na język inżyniera.

Diagram postępowań administracyjnych dla terenów zamkniętych

Zacznę od przedstawienia procesów związanych z terenami zamkniętymi TK (teren kolejowy). Jest to jeden z mniej skomplikowanych procesów, jednak ma swoje ukryte reguły, dzięki którym można go skrócić. Proces przedstawię w nomenklaturze BPMN (Business Process Modeling Notation).

Jak czytać diagram?

  1. Od lewej do prawej, od góry do dołu zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki. 
  2. Okręgami oznaczone są punkty początkowe, pośrednie i końcowe. 
  3. Kartki oznaczają dokumenty. 
  4. Zaokrąglone prostokąty to procesy i czynności. 
  5. Rąby to bramki węzłowe decyzyjne i zwykłe, w których proces się rozdziela. 
  6. Strzałki ciągłe to obieg procesu a przerywane to obieg informacji/dokumentów. 
  7. Punktem centralnym diagramu (tabela) są 2 procesy administracyjne związane z przejściem i zbliżeniem do TK. 

To co znajduje się poza tabelą, to aspekty wspólne dla innych procesów administracyjnych. W przyszłości będą one częścią większego diagramu związanego z wszystkimi procesami administracyjnymi.

 

diagram postępowań administracyjnych

Zbliżenie do TK 

Zgodnie z zasadami Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 w przypadku nienormatywnych zbliżeń do toru lub granicy działki TK  jesteśmy zobowiązani do uzyskania odstępstwa. Aby proces przebiegał sprawnie wraz z wnioskiem o odstępstwo powinniśmy złożyć zdobytą wcześniej opinię organu zarządzającego TK lub torem.

Przejście przez TK

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 zobowiązuje nas każdorazowo do opiniowania przez KZUDP projektu w przypadku przejść przez TK. Ważnym usprawnieniem, w tym procesie, jest wystąpienie do 5 spółek kolejowych o opiniowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia przez wystąpieniem o opiniowanie KZUDP. 

Większość przekroczeń terenu PKP będzie wykonywane przeciskiem lub przewiertem dlatego też na arkuszu z zagospodarowaniem terenu warto załączyć przekrój poprzeczny przejścia z oznaczeniem odległości od główki toru i obcych sieci uzbrojenia. Umieszczenie wszystkiego na 1 arkuszu zmniejszy ilość naliczanych opłat.

Nawet w tak prostych procesach, mogą być czynności, które przyspieszą ich bieg i ułatwią nam pracę. W przyszłości przedstawię ścieżki administracyjne min. związane z drogami publicznymi czy ciekami. Serdecznie zapraszam do śledzenia aktualności na naszej stronie. 

 

Zdjęcie: link.

Wróć do listy wszystkich aktualności