Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Nowe wzory wniosków w PZGiK – istotne zmiany dla projektantów sieci telekomunikacyjnych

Od 9 listopada 2017 na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa obowiązywać będą nowe wnioski o udostępnienie materiałów z Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ich wprowadzenie jest związane z obowiązującą megaustawą telekomunikacyjną.

Nowe wzory wniosków w PZGiK

Od dnia 9 listopada 2017 roku obowiązują nowe wzory wniosków o udostępnienie materiałów z Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe wzory stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 13 września 2017 r. Zmienia ono poprzednie rozporządzenie dotyczące udostępniania materiałów z PZGiK.

Co się zmieni?

Z punktu widzenia projektantów przede wszystkim interesujące są dwie zmiany:

  1. w zakresie wniosku P – dotycząca m.in. mapy zasadniczej;
  2. dotycząca wniosku EGiB (m.in. dotyczący stanu władania działkami) wraz z formularzami dodatkowymi

Nowe wzory wniosków w PZGiK ą skutkiem obowiązywania megaustawy telekomunikacyjnej, dlatego w nowych wzorach znajdziemy dodatkowe pozycje mające ułatwić dostęp do danych o nieruchomościach. Oprócz pozycji Uproszczony wypis z rejestru gruntów pojawiły się dwa dodatkowe pola:

  1. Wypis z wykazu działek;
  2. Wypis z wykazu podmiotów;
Nowy wzór wniosku do PZGiK - strona 1
Nowy wzór wniosku do PZGiK – strona 1
Nowy wzór wniosku do PZGiK - strona 2
Nowy wzór wniosku do PZGiK – strona 2

 

O tym, w jakiej formie zostaną nam udostępnione dane można teraz przeczytać w dość obszernych przypisach zamieszczonych bezpośrednio we wniosku. Szczególnie istotne są punkty 9-11:

9. Uproszczony wypis z rejestru gruntów jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o wybranych działkach ewidencyjnych, a także
o podmiotach, które tymi działkami władają; nie zawiera adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej
do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

10. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych jest dokumentem zawierającym numery wybranych działek ewidencyjnych, w kolejności
wzrastającej, położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, oraz numery jednostek rejestrowych gruntów, do których te działki
zostały przyporządkowane. Nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

11. Wypis z wykazu podmiotów jest dokumentem zawierającym dane określające w kolejności alfabetycznej wybrane osoby, jednostki
organizacyjne lub organy, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków jako podmioty władające gruntami, budynkami lub lokalami, oraz
oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków, jednostek rejestrowych lokali oraz pozycji kartoteki
budynków i kartoteki lokali, związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi lub organami. Nie jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

W przytoczonym rozporządzeniu wprowadzono też wymóg uwierzytelniania danych wydawanych w formie elektronicznej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z pełną treść rozporządzenia oraz załącznikami można zapoznać się TU.

Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków

Z mocy innego rozporządzenia MIiB z 27 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dookreślono czym jest Wypis uproszczony z ewidencji. Czytamy tu, że jest to zasadniczo taki sam wypis, jak ten o pełnej treści. Z dwoma różnicami, nie zawierający:

  1. o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
  2. klauzuli, że dokument nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej;

Ponadto, należy oczekiwać, że w ramach pojedynczego wypisu uproszczonego organ udzieli nam informacji o wszystkich działkach wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntu, czyli objętych jedna księgą wieczystą.

Pełna treść tego rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Wróć do listy wszystkich aktualności