Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Prawo Budowlane bez sieci telekomunikacyjnych?

24 października zaczyna obowiązywać część postanowień jakie przyniosła ostatnia zmiana Megaustawy i ustaw towarzyszących (Dz.U. 2019 poz. 1815). Dla projektantów i inwestorów istotne będą dwie zmiany w Prawie Budowlanym, dotyczące etapu budowy infrastruktury liniowej.

Znikają “sieci telekomunikacyjne”

W art. 29 wykreślono w całości pojęcie “sieć telekomunikacyjna”. W praktyce nie zmienia się nic, bo od lat pojęcie to jest martwe w kontekście proceduralnym, a projektanci korzystają z możliwości elastycznego wybierania pomiędzy: kanalizacją, linią kablową lub przyłączem. Mają one prostsze procedury a żaden przepis nie wymusza procedowania całości zamierzenia inwestycyjnego.

Niemniej dobrze, że problem niejednoznaczności został rozwiązany bo zdarzały się przypadki bezzasadnych wezwań do wyjaśnień, wynikających z braku znajomości technologii budowy rurociągów i umieszczania
w nich kabli oraz złączy.

Pojawia się “podbudowa słupowa” wraz z nową procedurą

Drugą dobrą wiadomością jest pojawienie się pojęcia “podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych” w postaci podpunktu 20aa w art.29. 

Do tej pory dostawienie nowego słupa wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W tej chwili wystarczy dokonanie zgłoszenia. Podbudowa słupowa oraz linia nadziemna to osobne obiekty budowlane i w zgłoszeniu (a także w decyzjach czy pozwoleniach) należy je wymieniać oddzielnie. Ponadto w przepisach art. 42 wskazano, że nie ma obowiązku zapewniania kierowania robotami przy budowie podbudowy słupowej.

Zmiany w słowniku telekomunikacyjnych obiektów budowlanych

W obecnym kształcie ustawy przy opracowywaniu projektu budowlanego korzystamy z następujących pojęć:

  • linię kablową podziemną lub nadziemną, czyli ciąg połączonych ze sobą kabli  umieszczonych na podbudowie słupowej lub bezpośrednio w ziemi; 
    Linię kablową realizuje się na podstawie projektu sporządzonego na mapie do celów projektowych. Nie wymaga zgłoszenia.
  • kanalizację kablową, czyli ciąg rur osłonowych wraz z studniami i zasobnikami i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
    Kanalizację kablową realizuje się na podstawie zgłoszenia.
  • podbudowę słupową, czyli pojedynczy słup lub ich ciąg przeznaczony do podwieszania linii kablowej nadziemnej. Podbudowa wymaga dokonania zgłoszenia, przy czym nie ma obowiązku dołączania opisu technologicznego instalacji, jak to ma miejsce w przypadku kanalizacji.
  • przyłącze, czyli odcinek kanalizacji lub linii kablowej od ostatniego złącza rozgałęźnego do obiektu. Dla kabli doziemnych będzie to odcinek od złącza na kablu, a dla kanalizacji – odcinek od ostatniego rozgałęzienia. Wyjątek będą tu stanowiły przyłącza w mikrokanalizacji – pakiet mikrorurek może się rozgałęzić, ale pojedyncza mikrorurka przyłączowa stanowi autonomiczną całość, zazwyczaj od ostatniej studni do obiektu.
    Budowę przyłącza można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia lub na podstawie projektu sporządzonego na mapie do celów projektowych.

 

Warto wiedzieć, że rury stanowiące zabezpieczenia linii oraz kanalizacji lub stanowiące elementy technologiczne przy przewiertach i przeciskach a także szafy i słupki telekomunikacyjne (złączowe) nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia, a jedynie ujęcia w projekcie budowlanym. Ponadto kable umieszczane w kanalizacji nie stanowią obiektu budowlanego ani urządzenia telekomunikacyjnego, ani jego części.

 

Zdjęcie: link

Wróć do listy wszystkich aktualności