Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Gdzie warto budować sieci? – na przykładzie planów inwestycyjnych Asta-Net S.A

Jakie narzędzia i technologie można wykorzystać, aby optymalnie wykorzystywać budżety na inwestycje w infrastrukturę światłowodową na podstawie wielowskaźnikowej analizy biznesowo-technicznej dla Asta-Net S.A

Rozmowa przy mapie przebiegu sieci:

[Asta-Net]: Realizujemy inwestycje w ramach konkursu POPC 1.1. Do budowanej sieci chcemy dodatkowo dołączyć pobliskie miejscowości. Które wybrać?
[inProjects]: Tak na szybko i na intuicję to: ta, ta i ta, ale jak chcecie mieć pewność to możemy przygotować szczegółową analizę 😉
[Asta-Net]: To działajcie.

Jak optymalizować inwestycje światłowodowe?

Na przestrzeni lat w inProjects wielokrotnie tworzyliśmy, budżetowaliśmy i analizowaliśmy plany budowy sieci telekomunikacyjnych. Najczęściej były to sieci światłowodowe ale zdarzały się też epizody z sieciami LTE (pracowaliśmy w tym zakresie m. in. dla P4).

Połączenie zdobytych w ten sposób doświadczeń z codziennym projektowaniem i budowaniem sieci oraz z kompetencjami zwinnego zespołu programistów było naturalnym początkiem do budowania narzędzi wspierających analizy trasowania sieci. Know how, które zebraliśmy pozwolił nam na stworzenie autorskiego systemu do automatycznego trasowania i kosztorysowania sieci (APPIT), a następnie w 2021 roku na zbudowanie dla UKE platformy inTELi, o której możecie przeczytać m. in. tu i tu.

Szczegółowa analiza wielowskaźnikowa

Dostępna publicznie platforma inTELi oferuje bogaty zestaw analiz opisanych w bazie wiedzy. Są jednak klienci, którzy potrzebują oprzeć się o inne wskaźniki lub inne dane niż te wybrane przez nas i UKE na etapie tworzenia tej platformy. Tak właśnie zaczęła się nasza współpraca z Asta-Net S.A. Łukasz Hetman z zarządu firmy zwrócił się do nas z takim zagadnieniem:

Realizujemy inwestycję POPC 1.1 i budujemy ponad 1500 km sieci światłowodowej dla 21 tysięcy gospodarstw domowych. Mamy dodatkowy budżet na podłączenia innych adresów niż te zaplanowane w ramach projektu POPC. Czy możecie nam pomóc znaleźć te miejscowości i osiedla, które warto podłączyć w sąsiedztwie zaplanowanej już sieci?

asta_net_trasowania_dodatkowe2
Wyzwanie z jakim się mierzymy można wyjaśnić na przykładzie powyższej sieci. Na czerwono zaznaczony jest przebieg budowanej już sieci, a strzałkami obszary zamieszkane, o które w przypadku opłacalności, można poszerzyć inwestycję. Mapa ma charakter poglądowy i nie obrazuje omawianej inwestycji Asta-Netu.

W bliskiej odległości od zaplanowanego w ramach POPC 1.1 przebiegu sieci Asta-Netu znajdują się miejscowości lub osiedla, których dodatkowe podłączenie (niejako “przy okazji”) będzie miało sens biznesowy. Problem polega na tym, że nie da się podłączyć wszystkich i nie wszystkie gwarantują zwrot inwestycji. Które obszary zatem wybrać? 

Pierwszym etapem może być skorzystanie z inTELi i przesłanie do analizy na platformie obszarów z największymi skupiskami gospodarstw domowych w pobliżu planowanej sieci. Uzyskane w ten sposób wskaźniki pozwolą uszeregować obszary pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej. To właśnie w ten sposób zespół inżynierów Asta-Net wstępnie wytypował miejscowości, które chcą poddać dalszym analizom.

W tym miejscu rozpoczęła się nasza analiza dedykowana, związana ze specyficznymi potrzebami Asta-Net. Scenariusze i analityki, które wykonaliśmy były zróżnicowane.

Wybrane warianty analizy szczegółowej

  • Wyodrębnienie punktów, które nie są w zasięgu sieci światłowodowej jako kluczowych miejsc do objęcia zasięgiem. 

Asta-Net uprościł definicję białych plam zakładając, że białe plamy to takie punkty adresowe, które nie znajdują się w zasięgu światłowodowej. Aktualna definicja białych plam, bazująca na wytycznych UE, jest trochę inna – opiera się jedynie o przepływność w jakiej zasięgu jest dany punkt, co oznacza że gospodarstwo w zasięgu np. szybkiej sieci xDSL nie jest biała plamą.

  • Wielowariantowe, automatyczne trasowania sieci

Asta-Net z naszą pomocą analizował kilka scenariuszy budowy sieci na dodatkowych obszarach:

  • do wszystkich punktów adresowych (bez znaczenia czy białych, czy czarnych),
  • tylko do białych,
  • tylko do takich, które nie są w zasięgu łącza światłowodowego,
  • z wyłączeniem listy punktów przekazanych przez Asta-Net ze wskazaną tolerancją (odległość).

Dla każdego wariantu przeprowadziliśmy automatyczne trasowanie sieci aby poznać jej potencjalną długość.  W analizie uwzględniono dane własne Asta-Netu:

  • położenie własnych węzłów, do których nawiązujemy,
  • przebieg sieci istniejących, które powinniśmy uwzględnić.
Dla każdego wariantu przeprowadziliśmy automatyczne trasowanie sieci aby poznać jej potencjalną długość.  W analizie uwzględniono dane własne Asta-Netu: położenie własnych węzłów, do których nawiązujemy, przebieg sieci istniejących, które powinniśmy uwzględnić
Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, jakiego rodzaju wyzwania rodzi np. uwzględnianie istniejących tras. Ponieważ paszportyzacja przebiegów sieci to najczęściej linia, a różnice między położeniem linii oznaczających sieci istniejące biegnące w tej samej kanalizacji może sięgać nawet kilku metrów.

 

asta_net_sieci_istniejace_vs_wytrasowane
Podobnie jest z różnicami między przebiegiem sieci automatycznie wytrasowanej, a sieci istniejącej – tu również powstaje problem jak duży bufor “pokrywania” się sieci założyć.
  • Klastrowanie w celu optymalizacji długości sieci na danym obszarze

W obrębie analizowanych obszarów, wspólnie z inżynierami z Asta-Net, staraliśmy się znaleźć takie ich części, które będą najbardziej opłacalne z punktu widzenia budowy infrastruktury. Aby ograniczyć przebieg sieci do najbardziej opłacalnych fragmentów obszaru wykonaliśmy klastrowanie metodą DBSCAN dla każdego z obszarów wyszukując takie skupiska punktów adresowych, których maksymalna odległość między punktami nie przekracza 100m, a sumaryczna liczba gospodarstw nie jest mniejsza niż 5. 

asta_net_klastry
Warto dodać, że po analizie każdy z klastrów posiadał własne wskaźniki związane z trasowaniem sieci, pozwalające na rankingowanie – długość sieci, liczba HP, liczba PA, średnia długość sieci na HP i na PA.

Jakie są wyniki analizy?

Z Asta-Net pracowaliśmy iteracyjnie. Wspólnie i szybko podejmowaliśmy decyzje o rezygnacji z przesadnie pracochłonnych lub przesadnie skomplikowanych ścieżek. Finalnie dane i wskaźniki wytworzone w trakcie analiz zostały zwizualizowane i zawarte w tabelach atrybutów warstw w projekcie qGIS.

W wyniku analiz Asta-Net otrzymał niezbędne informacje pozwalające na podjęcie decyzji biznesowej.  Na podstawie opisanych wyżej analiz oraz znanego (z doświadczenia) średniego kosztu budowy 1m sieci światłowodowej operator jest w stanie określić graniczne wartości parametrów, dla których zdecyduje się podjąć inwestycję w ramach dostępnego budżetu.

Platforma inTELi, którą mieliśmy przyjemność budować, to świetne narzędzie do szybkiej i przede wszystkim wielodziedzinowej analizy opłacalności planowanej infrastruktury liniowej – dlatego warto z niego korzystać przy wybieraniu najlepszych obszarów pod inwestycje. 

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre przedsięwzięcia realizowane przez operatorów mają własną specyfikę i muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji. Jeśli potrzebują Państwo dedykowanej analizy, uwzględniającej specyficzne warunki inwestycyjne, zachęcamy do kontaktu: wojciech.kozicki@inprojects.pl.

Wróć do listy wszystkich aktualności