Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie jest wspierana przez ten serwis.

Surfuj bezpiecznie, zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, lub spróbuj jednej z pozostałych nowoczesnych przeglądarek:

pozdrawiamy,
zespół inProjects

Optymalizowanie przebiegu sieci, a zwiększenie opłacalności inwestycji

W kontekście kolejnych perspektyw dofinansowań unijnych i Krajowego Planu Odbudowy, co raz więcej mówi się, o inwestycjach celowanych. Takich, które wymagać będą objęcia inwestycją światłowodową wszystkich punktów adresowych. Jak planować takie inwestycje, aby były one opłacalne?

W nadchodzących miesiącach planowane jest uruchomienie kolejnych perspektyw dofinansowań unijnych rozwój cyfrowy (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak już wiemy zaplanowane będą w nich środki na kontynuację działań związanych ze zwiększeniem dostępu do internetu szerokopasmowego na całym obszarze Unii Europejskiej, w tym Polski.

Wszystko wskazuje na to, że konkursy finansowane z nowych perspektyw skupiać się będą na bardziej celowych inwestycjach, które obejmować mniejsze, konkretne obszary. Celowane inwestycje będą wymagać optymalizacji trasowania przebiegu sieci, aby zachować opłacalność inwestycji.

Przykładowa wizualizacja przebiegu sieci telekomunikacyjnej.

Takimi optymalizacjami od lat zajmujemy się w inProjects. Pierwsze tego typu projekty realizowaliśmy prawie 10 lat temu w ramach działań współfinansowanych ze środków unijnych pod marką Provado. Wykonaliśmy wówczas symulacje przebiegu sieci i kosztorys dla ponad 60 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na kwotę przekraczającą 1,5 mld złotych.

Projekty zrealizowane przez Provado.

Do przygotowywania trasowań w tych projektach wykorzystywaliśmy autorski system automatyzujący przebieg i kosztorysowanie sieci – APPIT. Przez lata doskonaliliśmy wiedzę w zakresie analityki biznesowej sieci liniowych tworząc kolejne kosztorysy oraz HLD (High Level Design) dla operatorów telekomunikacyjnych

Koncepcja działania systemu APPIT była punktem wyjścia do stworzonej przez nasz zespół Platformy InTELi, przygotowanej na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

inTELi to system business intelligence, który realizuje analizy biznesowe obszarów geograficznych pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej. W ramach działania platformy wyliczane jest 20 wskaźników pozwalających wnioskować na temat przychodów, kosztów i potencjału zadanego obszaru. Część wskaźników oparta jest o symulowany przebieg sieci światłowodowej, który system wykonuje na potrzeby analizy. Na potrzeby platformy (na
zlecenie UKE) został zasymulowany przebieg sieci światłowodowej dla całego kraju (przy zachowaniu podziału na gminy).

Jeden z widoków Platformy inTELi.

Platforma inTELi, to świetne narzędzie do szybkiej i przede wszystkim wielodziedzinowe analizy opłacalności planowanej infrastruktury liniowej – dlatego warto z niego korzystać przy wybieraniu najlepszych obszarów pod inwestycje.

Nasze systemy przetwarzania GIS oraz know-how wykorzystujemy również do przygotowywania rozbudowanych, dedykowanych analiz przebiegu infrastruktury liniowej. Przykładem jest analiza przygotowana dla Asta-Net. Przygotowując HLD możemy pomóc operatorom telekomunikacyjnym w kosztorysowaniu oraz optymalizacji planowanej sieci.

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • analityki biznesowej i przetwarzaniem danych GIS,
  • symulacji i optymalizacji przebiegu dowolnej infrastruktury liniowej,
  • tworzenia HLD.

Do artykułu dołączamy prezentacje produktu.

Prezentacja do pobrania.

Wróć do listy wszystkich aktualności